hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ CẬP NHẬT NGÀY 21/10/2014 ( Phần Tiếp)

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4B Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626


KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn số
Diện
tích
(m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Triệu/m2)
Chênh
lệch (Tr/Bao tên)
Giá
bán (Tr/m2)
Linh Đàm
HH4B
3
20
55,97
Tây Bắc
Đông Bắc
15
60
16,07
Linh Đàm
HH4B
4
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15
60
15,96
Linh Đàm
HH4B
5
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
60
16,46
Linh Đàm
HH4B
6
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
100
17,10
Linh Đàm
HH4B
7
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
70
16,62
Linh Đàm
HH4B
8
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
85
16,86
Linh Đàm
HH4B
9
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
75
16,70
Linh Đàm
HH4B
11
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
70
16,62
Linh Đàm
HH4B
16
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
90
16,94
Linh Đàm
HH4B
19
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15
120
16,92
Linh Đàm
HH4B
23
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
135
16,66
Linh Đàm
HH4B
28
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
130
16,58
Linh Đàm
HH4B
31
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
75
15,20
Linh Đàm
HH4B
32
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
80
15,28
Linh Đàm
HH4B
33
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
110
16,24
Linh Đàm
HH4B
34
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
50
16,24
Linh Đàm
HH4B
35
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
90
16,24
Linh Đàm
HH4B
pent
20
44,29
Tây Bắc
Đông Bắc
14
30
16,24
Linh Đàm
HH4B
4
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
130
17,30
Linh Đàm
HH4B
5
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
110
17,53
Linh Đàm
HH4B
6
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
155
18,17
Linh Đàm
HH4B
11
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
140
17,95
Linh Đàm
HH4B
15
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
190
18,67
Linh Đàm
HH4B
19
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
165
17,80
Linh Đàm
HH4B
21
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
130
16,78
Linh Đàm
HH4B
23
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
170
17,35
Linh Đàm
HH4B
24
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
150
17,07
Linh Đàm
HH4B
25
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
170
17,35
Linh Đàm
HH4B
26
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
150
17,07
Linh Đàm
HH4B
30
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
135
16,34
Linh Đàm
HH4B
31
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
110
15,98
Linh Đàm
HH4B
33
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
135
16,34
Linh Đàm
HH4B
34
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
100
15,84
Linh Đàm
HH4B
35
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
135
16,34
Linh Đàm
HH4B
12A
22
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
160
17,72
Linh Đàm
HH4B
5
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
100
17,23
Linh Đàm
HH4B
8
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
90
17,06
Linh Đàm
HH4B
10
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
80
16,88
Linh Đàm
HH4B
14
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
95
17,14
Linh Đàm
HH4B
15
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
85
16,97
Linh Đàm
HH4B
16
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
85
16,97
Linh Đàm
HH4B
19
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
105
16,82
Linh Đàm
HH4B
25
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
140
16,92
Linh Đàm
HH4B
28
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
125
16,66
Linh Đàm
HH4B
29
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
90
15,56
Linh Đàm
HH4B
32
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
115
15,99
Linh Đàm
HH4B
12A
24
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
60
16,04
Linh Đàm
HH4B
15
26
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,62
Linh Đàm
HH4B
24
26
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
135
16,89
Linh Đàm
HH4B
32
26
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
90
15,59
Linh Đàm
HH4B
35
26
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
60
15,06
Linh Đàm
HH4B
Pent
26
45,23
Đông Bắc
Tây Nam
14
30
14,66
Linh Đàm
HH4B
10
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
80
16,92
Linh Đàm
HH4B
14
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
75
16,95
Linh Đàm
HH4B
19
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
115
16,95
Linh Đàm
HH4B
20
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
80
16,95
Linh Đàm
HH4B
22
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
130
16,80
Linh Đàm
HH4B
25
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
140
16,98
Linh Đàm
HH4B
27
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
125
16,71
Linh Đàm
HH4B
31
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
130
16,30
Linh Đàm
HH4B
33
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
95
15,68
Linh Đàm
HH4B
35
28
56,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
60
15,06
Linh Đàm
HH4B
Pent
28
44,64
Đông Bắc
Tây Nam
14
50
15,12
Linh Đàm
HH4B
3
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
50
15,86
Linh Đàm
HH4B
5
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,19
Linh Đàm
HH4B
6
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
125
17,66
Linh Đàm
HH4B
7
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
115
17,49
Linh Đàm
HH4B
10
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
95
17,14
Linh Đàm
HH4B
11
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
110
17,40
Linh Đàm
HH4B
12
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
125
17,66
Linh Đàm
HH4B
15
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
130
17,75
Linh Đàm
HH4B
17
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
85
16,47
Linh Đàm
HH4B
18
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
100
16,73
Linh Đàm
HH4B
19
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
15
130
17,25
Linh Đàm
HH4B
21
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
85
15,97
Linh Đàm
HH4B
22
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
135
16,83
Linh Đàm
HH4B
30
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
125
16,16
Linh Đàm
HH4B
31
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
130
16,25
Linh Đàm
HH4B
32
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
80
15,38
Linh Đàm
HH4B
34
30
57,83
Đông Bắc
Tây Nam
14
95
15,64
Linh Đàm
HH4B
Pent
30
45,65
Đông Bắc
Tây Nam
14
35
14,77
Linh Đàm
HH4B
3
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
120
17,16
Linh Đàm
HH4B
7
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
160
18,24
Linh Đàm
HH4B
8
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
160
18,24
Linh Đàm
HH4B
10
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
175
18,45
Linh Đàm
HH4B
15
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
165
18,31
Linh Đàm
HH4B
16
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
165
18,31
Linh Đàm
HH4B
18
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
120
17,16
Linh Đàm
HH4B
19
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
160
18,01
Linh Đàm
HH4B
20
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
175
17,94
Linh Đàm
HH4B
22
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
180
17,49
Linh Đàm
HH4B
25
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
180
17,49
Linh Đàm
HH4B
26
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
185
17,56
Linh Đàm
HH4B
30
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
135
16,34
Linh Đàm
HH4B
31
32
70,36
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
160
16,69
Linh Đàm
HH4B
3
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15
95
16,52
Linh Đàm
HH4B
6
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
140
17,74
Linh Đàm
HH4B
7
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
140
17,74
Linh Đàm
HH4B
9
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
160
18,06
Linh Đàm
HH4B
14
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
140
17,74
Linh Đàm
HH4B
25
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
120
16,42
Linh Đàm
HH4B
26
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
120
16,42
Linh Đàm
HH4B
28
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
190
17,54
Linh Đàm
HH4B
29
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
70
15,12
Linh Đàm
HH4B
3
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15
50
16,10
Linh Đàm
HH4B
5
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
70
17,04
Linh Đàm
HH4B
11
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
45
16,49
Linh Đàm
HH4B
14
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
55
16,71
Linh Đàm
HH4B
15
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
55
16,71
Linh Đàm
HH4B
16
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
70
17,04
Linh Đàm
HH4B
20
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15
75
16,65
Linh Đàm
HH4B
21
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
85
16,37
Linh Đàm
HH4B
24
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
85
16,37
Linh Đàm
HH4B
25
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
26
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
27
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
28
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
70
16,04
Linh Đàm
HH4B
29
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14
75
15,65
Linh Đàm
HH4B
30
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14
60
15,32
Linh Đàm
HH4B
4
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15
37
15,81
Linh Đàm
HH4B
16
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
70
17,04
Linh Đàm
HH4B
17
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15
50
16,10
Linh Đàm
HH4B
19
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15
65
16,43
Linh Đàm
HH4B
20
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15
60
16,32
Linh Đàm
HH4B
24
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
25
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
34
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14
40
14,88
Linh Đàm
HH4B
6
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
140
17,74
Linh Đàm
HH4B
16
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
155
17,98
Linh Đàm
HH4B
18
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15
110
16,76
Linh Đàm
HH4B
20
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15
105
16,68
Linh Đàm
HH4B
24
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
140
16,74
Linh Đàm
HH4B
28
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
100
16,10
Linh Đàm
HH4B
31
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
165
16,64
Linh Đàm
HH4B
35
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
100
15,60


Linh Đàm
HH4B
Kiot
48
53
-----------
Tây Nam
30
1300
54,53

 Liên Hệ: Mss Hoa: 0935.641.626 để được tư vấn
 
Top