hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ CẬP NHẬT NGÀY 21/10/2014 

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4B Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626     


KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn số
Diện
tích
(m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Triệu/m2)
Chênh
lệch (Tr/Bao tên)
Giá
bán (Tr/m2)
Linh Đàm
HH4B
5
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
120
17,54
Linh Đàm
HH4B
7
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
165
18,13
Linh Đàm
HH4B
8
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
110
17,41
Linh Đàm
HH4B
9
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
185
18,39
Linh Đàm
HH4B
11
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
165
18,13
Linh Đàm
HH4B
12
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
220
18,85
Linh Đàm
HH4B
21
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
120
16,51
Linh Đàm
HH4B
23
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
140
16,77
Linh Đàm
HH4B
24
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
155
16,97
Linh Đàm
HH4B
26
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
150
16,90
Linh Đàm
HH4B
27
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
165
17,10
Linh Đàm
HH4B
28
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
110
16,38
Linh Đàm
HH4B
29
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
145
16,32
Linh Đàm
HH4B
30
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
110
15,86
Linh Đàm
HH4B
34
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
135
16,19
Linh Đàm
HH4B
12A
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
140
17,80
Linh Đàm
HH4B
pent
2
42,33
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
120
17,25
Linh Đàm
HH4B
3
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
105
16,57
Linh Đàm
HH4B
6
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
65
16,47
Linh Đàm
HH4B
11
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
16,99
Linh Đàm
HH4B
12
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
16,99
Linh Đàm
HH4B
14
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
85
16,77
Linh Đàm
HH4B
17
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
85
16,27
Linh Đàm
HH4B
18
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
130
16,94
Linh Đàm
HH4B
19
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
125
16,86
Linh Đàm
HH4B
20
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
100
16,49
Linh Đàm
HH4B
21
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
150
16,74
Linh Đàm
HH4B
23
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
100
15,99
Linh Đàm
HH4B
24
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
70
15,54
Linh Đàm
HH4B
26
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
70
15,54
Linh Đàm
HH4B
30
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
105
15,57
Linh Đàm
HH4B
33
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
65
14,97
Linh Đàm
HH4B
3
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
95
16,45
Linh Đàm
HH4B
7
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
80
16,72
Linh Đàm
HH4B
8
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
110
17,18
Linh Đàm
HH4B
10
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
60
16,42
Linh Đàm
HH4B
11
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
17,03
Linh Đàm
HH4B
12
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
17,03
Linh Đàm
HH4B
14
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
80
16,72
Linh Đàm
HH4B
17
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
70
16,07
Linh Đàm
HH4B
19
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
90
16,37
Linh Đàm
HH4B
20
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
75
16,14
Linh Đàm
HH4B
21
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
70
15,57
Linh Đàm
HH4B
22
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
100
16,03
Linh Đàm
HH4B
24
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
90
15,87
Linh Đàm
HH4B
25
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
65
15,49
Linh Đàm
HH4B
28
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
100
16,03
Linh Đàm
HH4B
30
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
100
15,53
Linh Đàm
HH4B
31
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
130
15,98
Linh Đàm
HH4B
33
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
50
14,76
Linh Đàm
HH4B
12A
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
125
16,91
Linh Đàm
HH4B
pent
6
44,64
Tây Nam
Đông Bắc
14
30
14,67
Linh Đàm
HH4B
3
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
95
16,45
Linh Đàm
HH4B
4
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
90
16,37
Linh Đàm
HH4B
7
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
55
16,34
Linh Đàm
HH4B
11
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
17,03
Linh Đàm
HH4B
12
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
17,03
Linh Đàm
HH4B
14
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
80
16,72
Linh Đàm
HH4B
20
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
80
16,22
Linh Đàm
HH4B
21
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
110
16,18
Linh Đàm
HH4B
23
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
160
16,94
Linh Đàm
HH4B
24
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
70
15,57
Linh Đàm
HH4B
29
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
85
15,30
Linh Đàm
HH4B
30
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
160
16,44
Linh Đàm
HH4B
32
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
70
15,07
Linh Đàm
HH4B
33
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
65
14,99
Linh Đàm
HH4B
34
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
100
15,53
Linh Đàm
HH4B
3
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
85
16,27
Linh Đàm
HH4B
4
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
100
16,49
Linh Đàm
HH4B
9
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
110
17,14
Linh Đàm
HH4B
11
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
16,99
Linh Đàm
HH4B
12
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
16,99
Linh Đàm
HH4B
14
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
90
16,84
Linh Đàm
HH4B
16
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
70
16,54
Linh Đàm
HH4B
19
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
100
16,49
Linh Đàm
HH4B
21
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
135
16,51
Linh Đàm
HH4B
23
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
100
15,99
Linh Đàm
HH4B
25
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
135
16,51
Linh Đàm
HH4B
27
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
115
16,22
Linh Đàm
HH4B
28
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
105
16,07
Linh Đàm
HH4B
29
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
95
15,42
Linh Đàm
HH4B
30
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
105
15,57
Linh Đàm
HH4B
31
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
80
15,19
Linh Đàm
HH4B
32
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
70
15,04
Linh Đàm
HH4B
33
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
65
14,97
Linh Đàm
HH4B
5
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
175
18,26
Linh Đàm
HH4B
7
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
90
17,15
Linh Đàm
HH4B
8
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
175
18,26
Linh Đàm
HH4B
9
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
120
17,54
Linh Đàm
HH4B
10
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
160
18,06
Linh Đàm
HH4B
11
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
165
18,13
Linh Đàm
HH4B
12
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
175
18,26
Linh Đàm
HH4B
15
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
135
17,74
Linh Đàm
HH4B
17
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
125
17,09
Linh Đàm
HH4B
19
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
155
17,48
Linh Đàm
HH4B
21
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
165
17,10
Linh Đàm
HH4B
24
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
160
17,03
Linh Đàm
HH4B
25
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
135
16,71
Linh Đàm
HH4B
26
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
105
16,31
Linh Đàm
HH4B
27
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
110
16,38
Linh Đàm
HH4B
28
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
165
17,10
Linh Đàm
HH4B
29
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
90
15,60
Linh Đàm
HH4B
30
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
160
16,52
Linh Đàm
HH4B
31
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
160
16,52
Linh Đàm
HH4B
32
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
120
15,99
Linh Đàm
HH4B
33
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
99
15,72
Linh Đàm
HH4B
34
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
80
15,47
Linh Đàm
HH4B
35
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
75
15,40
Linh Đàm
HH4B
Pent
12
42,33
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
125
17,37
Linh Đàm
HH4B
3
14
55,97
Tây Bắc
Tây Nam
15
95
16,70
Linh Đàm
HH4B
5
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
60
16,46
Linh Đàm
HH4B
7
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
70
16,62
Linh Đàm
HH4B
11
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
70
16,62
Linh Đàm
HH4B
15
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
80
16,78
Linh Đàm
HH4B
16
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
135
17,66
Linh Đàm
HH4B
20
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15
125
17,00
Linh Đàm
HH4B
21
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
120
16,42
Linh Đàm
HH4B
23
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
135
16,66
Linh Đàm
HH4B
24
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
140
16,74
Linh Đàm
HH4B
27
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
125
16,50
Linh Đàm
HH4B
28
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
130
16,58
Linh Đàm
HH4B
30
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14
100
15,60
Linh Đàm
HH4B
31
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14
75
15,20
Linh Đàm
HH4B
32
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14
99
15,58
Linh Đàm
HH4B
35
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14
45
14,72
Linh Đàm
HH4B
12A
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15
95
16,52
Linh Đàm
HH4B
Pent
14
44,29
Tây Bắc
Tây Nam
14
40
14,90
Linh Đàm
HH4B
5
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4B
6
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4B
8
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4B
9
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4B
10
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4B
12
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4B
15
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
75
17,15
Linh Đàm
HH4B
16
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
20
15,94
Linh Đàm
HH4B
19
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
60
16,32
Linh Đàm
HH4B
20
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
55
16,21
Linh Đàm
HH4B
25
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
55
15,71
Linh Đàm
HH4B
30
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
65
15,43
Linh Đàm
HH4B
31
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
40
14,88
Linh Đàm
HH4B
32
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
28
14,61
Linh Đàm
HH4B
12A
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
25
15,55
Linh Đàm
HH4B
4
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15
65
16,43
Linh Đàm
HH4B
11
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
15
15,83
Linh Đàm
HH4B
14
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4B
15
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
60
16,82
Linh Đàm
HH4B
16
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4B
19
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15
60
16,32
Linh Đàm
HH4B
23
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
65
15,93
Linh Đàm
HH4B
25
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
55
15,71
Linh Đàm
HH4B
26
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
50
15,60
Linh Đàm
HH4B
29
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
50
15,10
Linh Đàm
HH4B
30
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
60
15,32
Linh Đàm
HH4B
31
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
40
14,88
Linh Đàm
HH4B
32
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
35
14,77
Linh Đàm
HH4B
34
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
30