hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ CẬP NHẬT 

 

KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn Số
Diện tích (m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Tr/m2)
Chênh lệch (Tr/Bao tên)
Giá
bán (Tr/m2)
Linh Đàm
HH4A
5
32
75,24
Đông Nam
Tây Bắc
15,965
125
17,63
Linh Đàm
HH4A
6
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
175
18,26
Linh Đàm
HH4A
7
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
135
17,74
Linh Đàm
HH4A
10
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
180
18,33
Linh Đàm
HH4A
14
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
190
18,46
Linh Đàm
HH4A
15
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
150
17,93
Linh Đàm
HH4A
16
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,965
150
17,93
Linh Đàm
HH4A
19
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
15,45
160
17,55
Linh Đàm
HH4A
30
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
170
16,65
Linh Đàm
HH4A
32
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
165
16,58
Linh Đàm
HH4A
33
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
155
16,45
Linh Đàm
HH4A
34
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
125
16,06
Linh Đàm
HH4A
35
32
76,27
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
110
15,86
Linh Đàm
HH4A
pent
32
42,33
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
14,42
160
18,20
Linh Đàm
HH4A
5
34
58,87
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
100
17,66
Linh Đàm
HH4A
7
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
15,5
120
17,46
Linh Đàm
HH4A
9
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
15,5
65
16,56
Linh Đàm
HH4A
17
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
15
120
16,96
Linh Đàm
HH4A
20
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
15
125
17,05
Linh Đàm
HH4A
26
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
14,5
145
16,87
Linh Đàm
HH4A
32
34
61,09
Tây Nam
Đông Nam
14
105
15,72
Linh Đàm
HH4A
6
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
35
16,26
Linh Đàm
HH4A
8
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
60
16,81
Linh Đàm
HH4A
9
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
70
17,03
Linh Đàm
HH4A
11
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH4A
12
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
30
16,15
Linh Đàm
HH4A
15
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
25
16,04
Linh Đàm
HH4A
16
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15,5
35
16,26
Linh Đàm
HH4A
18
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
15
25
15,54
Linh Đàm
HH4A
23
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14,5
40
15,37
Linh Đàm
HH4A
26
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14,5
70
16,03
Linh Đàm
HH4A
29
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14
50
15,09
Linh Đàm
HH4A
30
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14
70
15,53
Linh Đàm
HH4A
33
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14
85
15,85
Linh Đàm
HH4A
35
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14
35
14,76
Linh Đàm
HH4A
pent
36
45,88
Tây Nam
Đông Nam
14
15
14,33
Linh Đàm
HH4A
5
38
53,56
Tây Bắc
Đông Nam
15,5
90
17,18
Linh Đàm
HH4A
9
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
70
17,03
Linh Đàm
HH4A
15
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
25
16,04
Linh Đàm
HH4A
16
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
35
16,26
Linh Đàm
HH4A
18
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
15
90
16,96
Linh Đàm
HH4A
28
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
14,5
45
15,48
Linh Đàm
HH4A
31
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
14
65
15,42
Linh Đàm
HH4A
35
38
45,88
Tây Nam
Tây Bắc
14
35
14,76
Linh Đàm
HH4A
7
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
120
17,46
Linh Đàm
HH4A
9
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
65
16,56
Linh Đàm
HH4A
15
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
85
16,89
Linh Đàm
HH4A
16
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15,5
110
17,30
Linh Đàm
HH4A
19
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15
115
16,88
Linh Đàm
HH4A
21
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14,5
125
16,55
Linh Đàm
HH4A
22
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14,5
150
16,96
Linh Đàm
HH4A
25
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14,5
130
16,63
Linh Đàm
HH4A
26
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14,5
130
16,63
Linh Đàm
HH4A
33
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14
115
15,88
Linh Đàm
HH4A
35
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
14
70
15,15
Linh Đàm
HH4A
12A
40
61,09
Tây Nam
Tây Bắc
15
90
16,47
Linh Đàm
HH4A
4
42
45,99
Tây Nam
Đông Nam
15
35
15,76
Linh Đàm
HH4A
4
46
47,93
Đông Bắc
Tây Bắc
14,9
145
17,93
Linh Đàm
HH4A
5
46
52,96
Đông Bắc
Tây Bắc
15,5
75
16,92
Linh Đàm
HH4A
4
48
58,87
Đông Bắc ô góc
Tây Bắc
15,45
90
16,98
Linh Đàm
HH4A
Kiot
2
38
Tây Bắc
Tây Bắc
28
720
46,95
Linh Đàm
HH4A
Kiot
6
38
Tây Bắc
Tây Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
8
56,88
Tây Bắc
Tây Bắc
28
750
41,19
Linh Đàm
HH4A
Kiot
10
56,88
Tây Bắc
Tây Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
12
31
Tây Bắc
Tây Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
14
39,9
Tây Bắc ô góc
Tây Bắc
28
700
45,54
Linh Đàm
HH4A
Kiot
16
52,25
Đông Bắc
Đông Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
18
58,25
Đông Bắc
Đông Bắc
28
550
37,44
Linh Đàm
HH4A
Kiot
20
50,24
Đông Bắc
Đông Bắc
28
550
38,95
Linh Đàm
HH4A
Kiot
22
57,67
Đông Bắc
Đông Bắc
28
500
36,67
Linh Đàm
HH4A
Kiot
32
57,93
Đông Bắc
Đông Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
34
57,58
Đông Bắc
Đông Bắc
28
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
38

Đông Nam
Đông Nam
28
650
#DIV/0!
Linh Đàm
HH4A
Kiot
40
38,88
Đông Nam
Đông Nam
28
500
40,86

Tòa
Căn
DT
Giá Chênh
HH4A
2028
65 m2
C 120 tr
HH4A
2034
61 m2
C 125 tr
HH4A
2814
61 m2
C 130 tr

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4A Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626
 Liên hệ Mua căn hộ chung cư hh4a linh đàm : Ms Hoa: 0935.641.626 để được tư vấn
 
Top