hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

Mặt bằng kiot Chung cư HH3A Linh Đàm
Mặt bằng kiot Chung cư HH3A Linh Đàm
Tòa Chung Cư HH3 Linh Đàm Chuẩn bị mở bán trong thời gian sắp Chung-Cu-HH3-Linh-Dam, tới. Mặt bằng kiot chung cư hh3 linh đàm bản chính thức được thiết kế như sau:


Chi tiết thiết kế các ô kiot chung cư hh3 linh đàm


Mặt bằng kiot tòa b hh3 linh đàm tham khảo.

Mặt bằng kiot Chung Cư HH3 Linh Đàm tòa B

 

Mặt bằng kiot chung cư hh3 linh đàm tòa C


 
Top