hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
bao-gia-chung-cu-hh3b-linh-damĐịa Chỉ: Phòng 4032 (Tầng 40 căn số 32) – Tòa HH3B Linh Đàm – Lô CC6 Khu dịch vụ tổng hợp và  nhà ở hồ linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội
Chuyên viên bán hàng: 
  • Ms Hoa: 0935.641.626
 Bảng báo giá căn hộ chung cư hh3 linh đàm tòa hh3b
KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn
Diện
tích
(m2)
Hướng
Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Tr/m2)
Chênh
(Triệu)
(Bao tên)
Giá bán (Tr/m2)
Linh Đàm
HH3B
7
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
30
15,98
Linh Đàm
HH3B
8
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,13
Linh Đàm
HH3B
9
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
30
15,98
Linh Đàm
HH3B
10
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
35
16,06
Linh Đàm
HH3B
19
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15
45
15,71
Linh Đàm
HH3B
20
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15
45
15,71
Linh Đàm
HH3B
21
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
50
15,29
Linh Đàm
HH3B
22
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
45
15,21
Linh Đàm
HH3B
24
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
50
15,29
Linh Đàm
HH3B
26
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
40
15,13
Linh Đàm
HH3B
27
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
45
15,21
Linh Đàm
HH3B
28
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
40
15,13
Linh Đàm
HH3B
30
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14
40
14,63
Linh Đàm
HH3B
31
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14
35
14,56
Linh Đàm
HH3B
32
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
14
38
14,60
Linh Đàm
HH3B
38
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
13,5
25
13,90
Linh Đàm
HH3B
39
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
13,5
25
13,90
Linh Đàm
HH3B
12A
20
63,01
Tây Bắc
Tây Nam
15
40
15,63
Linh Đàm
HH3B
7
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
60
16,82
Linh Đàm
HH3B
8
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
65
16,89
Linh Đàm
HH3B
9
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
60
16,82
Linh Đàm
HH3B
10
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
40
16,53
Linh Đàm
HH3B
20
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
70
16,44
Linh Đàm
HH3B
21
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
70
15,93
Linh Đàm
HH3B
22
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
90
16,21
Linh Đàm
HH3B
24
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
75
16,00
Linh Đàm
HH3B
26
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
75
16,00
Linh Đàm
HH3B
27
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
75
16,00
Linh Đàm
HH3B
28
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
70
15,93
Linh Đàm
HH3B
31
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
30
14,85
Linh Đàm
HH3B
32
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
40
14,99
Linh Đàm
HH3B
38
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13,905
20
14,19
Linh Đàm
HH3B
39
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13,905
20
14,19
Linh Đàm
HH3B
12A
22
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
30
16,39
Linh Đàm
HH3B
7
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,02
Linh Đàm
HH3B
8
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,11
Linh Đàm
HH3B
9
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,02
Linh Đàm
HH3B
10
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,54
Linh Đàm
HH3B
11
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
60
16,54
Linh Đàm
HH3B
20
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
50
15,86
Linh Đàm
HH3B
22
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,36
Linh Đàm
HH3B
24
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
55
15,45
Linh Đàm
HH3B
26
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
35
15,11
Linh Đàm
HH3B
27
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
45
15,28
Linh Đàm
HH3B
28
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,19
Linh Đàm
HH3B
31
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14
25
14,43
Linh Đàm
HH3B
32
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14
30
14,52
Linh Đàm
HH3B
38
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,93
Linh Đàm
HH3B
39
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,93
Linh Đàm
HH3B
12A
24
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
60
16,04
Linh Đàm
HH3B
6
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
45
16,30
Linh Đàm
HH3B
7
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
8
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,12
Linh Đàm
HH3B
9
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
10
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,12
Linh Đàm
HH3B
11
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
15
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
20
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
45
15,80
Linh Đàm
HH3B
21
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,38
Linh Đàm
HH3B
22
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,38
Linh Đàm
HH3B
24
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,38
Linh Đàm
HH3B
26
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
35
15,12
Linh Đàm
HH3B
27
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,21
Linh Đàm
HH3B
28
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,21
Linh Đàm
HH3B
31
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
20
14,35
Linh Đàm
HH3B
32
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
28
14,50
Linh Đàm
HH3B
38
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,94
Linh Đàm
HH3B
39
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,94
Linh Đàm
HH3B
12A
26
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
35
15,62
Linh Đàm
HH3B
7
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
8
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,12
Linh Đàm
HH3B
9
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
10
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,12
Linh Đàm
HH3B
11
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
15
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,03
Linh Đàm
HH3B
20
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
45
15,80
Linh Đàm
HH3B
21
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,38
Linh Đàm
HH3B
22
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
30
15,03
Linh Đàm
HH3B
24
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
50
15,38
Linh Đàm
HH3B
26
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
35
15,12
Linh Đàm
HH3B
27
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,21
Linh Đàm
HH3B
28
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,21
Linh Đàm
HH3B
32
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
28
14,50
Linh Đàm
HH3B
38
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,94
Linh Đàm
HH3B
39
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,94
Linh Đàm
HH3B
12A
28
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
30
15,53
Linh Đàm
HH3B
7
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,02
Linh Đàm
HH3B
9
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,02
Linh Đàm
HH3B
10
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
35
16,11
Linh Đàm
HH3B
11
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,02
Linh Đàm
HH3B
19
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
35
15,86
Linh Đàm
HH3B
20
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
50
15,86
Linh Đàm
HH3B
21
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
60
15,54
Linh Đàm
HH3B
24
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
55
15,45
Linh Đàm
HH3B
26
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
35
15,11
Linh Đàm
HH3B
27
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
45
15,28
Linh Đàm
HH3B
28
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
40
15,19
Linh Đàm
HH3B
31
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14
25
14,43
Linh Đàm
HH3B
32
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
14
30
14,52
Linh Đàm
HH3B
38
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,93
Linh Đàm
HH3B
39
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
13,5
25
13,93
Linh Đàm
HH3B
12A
30
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
30
15,52
Linh Đàm
HH3B
7
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
85
17,17
Linh Đàm
HH3B
8
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
80
17,10
Linh Đàm
HH3B
9
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
85
17,17
Linh Đàm
HH3B
10
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
55
16,75
Linh Đàm
HH3B
11
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
85
17,17
Linh Đàm
HH3B
15
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
65
16,89
Linh Đàm
HH3B
17
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
65
16,37
Linh Đàm
HH3B
19
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
65
16,37
Linh Đàm
HH3B
20
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
70
16,44
Linh Đàm
HH3B
21
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
90
16,21
Linh Đàm
HH3B
22
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
90
16,21
Linh Đàm
HH3B
23
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
65
15,86
Linh Đàm
HH3B
24
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
75
16,00
Linh Đàm
HH3B
26
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
85
16,14
Linh Đàm
HH3B
27
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
90
16,21
Linh Đàm
HH3B
28
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
70
15,93
Linh Đàm
HH3B
31
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
65
15,34
Linh Đàm
HH3B
32
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
55
15,20
Linh Đàm
HH3B
38
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13,905
50
14,62
Linh Đàm
HH3B
39
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
13,905
50
14,62
Linh Đàm
HH3B
12A
32
70,36
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
65
16,37
Linh Đàm
HH3B
16
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
15,5
70
16,61
Linh Đàm
HH3B
17
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
15
80
16,27
Linh Đàm
HH3B
19
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
15
68
16,08
Linh Đàm
HH3B
28
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
14,5
85
15,85
Linh Đàm
HH3B
31
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
14
75
15,19
Linh Đàm
HH3B
33
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
14
55
14,87
Linh Đàm
HH3B
38
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
13,5
55
14,37
Linh Đàm
HH3B
39
34
63,01
Đông Nam
Tây Nam
13,5
55
14,37
Linh Đàm
HH3B
8
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
15,5
20
15,94
Linh Đàm
HH3B
9
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
10
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
15,5
15
15,83
Linh Đàm
HH3B
12
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
20
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
21
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14,5
25
15,06
Linh Đàm
HH3B
24
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
28
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14,5
25
15,06
Linh Đàm
HH3B
31
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14
25
14,56
Linh Đàm
HH3B
32
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
14
15
14,33
Linh Đàm
HH3B
38
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
13,5
15
13,83
Linh Đàm
HH3B
39
36
44,95
Đông Nam
Tây Nam
13,5
15
13,83
Linh Đàm
HH3B
7
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
8
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
20
15,94
Linh Đàm
HH3B
10
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
15
15,83
Linh Đàm
HH3B
12
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
20
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15
10
15,22
Linh Đàm
HH3B
22
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
18
14,90
Linh Đàm
HH3B
24
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
26
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
28
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
25
15,06
Linh Đàm
HH3B
31
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14
25
14,56
Linh Đàm
HH3B
32
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
14
15
14,33
Linh Đàm
HH3B
38
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
13,5
20
13,94
Linh Đàm
HH3B
39
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
13,5
20
13,94
Linh Đàm
HH3B
12A
38
44,95
Đông Nam
Đông Bắc
15
10
15,22
Linh Đàm
HH3B
7
40
63,01
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
70
16,61
Linh Đàm
HH3B
9
40
63,01
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
90