hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3B LINH ĐÀM NGÀY 21/10/2014

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa Chỉ: Phòng 4032 (Tầng 40 căn số 32) – Tòa HH3B Linh Đàm – Lô CC6 Khu dịch vụ tổng hợp và  nhà ở hồ linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội
Chuyên viên bán hàng: 
  • Ms Hoa: 0935.641.626
 Bảng báo giá căn hộ chung cư hh3 linh đàm tòa hh3b

KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn
Diện
tích
(m2)
Hướng
Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Tr/m2)
Chênh
(Triệu)
(Bao tên)
Giá bán (Tr/m2)
Linh Đàm
HH3B
21
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
280
18,61
Linh Đàm
HH3B
22
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
300
18,87
Linh Đàm
HH3B
25
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
250
18,21
Linh Đàm
HH3B
26
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
250
18,21
Linh Đàm
HH3B
27
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
250
18,21
Linh Đàm
HH3B
29
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
260
17,83
Linh Đàm
HH3B
31
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
260
17,83
Linh Đàm
HH3B
36
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
13,905
260
17,31
Linh Đàm
HH3B
38
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
13,905
220
16,79
Linh Đàm
HH3B
39
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
13,905
220
16,79
Linh Đàm
HH3B
12A
2
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
235
18,53
Linh Đàm
HH3B
7
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
50
16,25
Linh Đàm
HH3B
11
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
65
16,47
Linh Đàm
HH3B
12
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
55
16,32
Linh Đàm
HH3B
18
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15
65
15,97
Linh Đàm
HH3B
24
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
60
15,39
Linh Đàm
HH3B
27
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
55
15,32
Linh Đàm
HH3B
28
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
50
15,25
Linh Đàm
HH3B
31
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
50
14,75
Linh Đàm
HH3B
32
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
35
14,52
Linh Đàm
HH3B
36
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
35
14,02
Linh Đàm
HH3B
38
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
35
14,02
Linh Đàm
HH3B
39
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
35
14,02
Linh Đàm
HH3B
12A
4
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15
45
15,67
Linh Đàm
HH3B
3
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
25
15,38
Linh Đàm
HH3B
7
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
50
16,26
Linh Đàm
HH3B
8
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
45
16,19
Linh Đàm
HH3B
9
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,11
Linh Đàm
HH3B
11
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,11
Linh Đàm
HH3B
12
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
45
16,19
Linh Đàm
HH3B
14
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,11
Linh Đàm
HH3B
16
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
30
15,96
Linh Đàm
HH3B
21
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
60
15,42
Linh Đàm
HH3B
22
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
50
15,26
Linh Đàm
HH3B
25
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
30
14,96
Linh Đàm
HH3B
26
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
40
15,11
Linh Đàm
HH3B
27
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
45
15,19
Linh Đàm
HH3B
28
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
30
14,96
Linh Đàm
HH3B
31
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
20
14,31
Linh Đàm
HH3B
32
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
25
14,38
Linh Đàm
HH3B
32
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
35
14,53
Linh Đàm
HH3B
38
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
20
13,81
Linh Đàm
HH3B
39
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
20
13,81
Linh Đàm
HH3B
12A
6
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
30
15,46
Linh Đàm
HH3B
7
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
50
16,26
Linh Đàm
HH3B
11
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
55
16,34
Linh Đàm
HH3B
12
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
60
16,42
Linh Đàm
HH3B
25
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
45
15,19
Linh Đàm
HH3B
27
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
50
15,26
Linh Đàm
HH3B
31
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
50
14,76
Linh Đàm
HH3B
32
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
40
14,61
Linh Đàm
HH3B
33
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
35
14,53
Linh Đàm
HH3B
38
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
25
13,88
Linh Đàm
HH3B
39
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
25
13,88
Linh Đàm
HH3B
12A
8
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
55
16,34
Linh Đàm
HH3B
12
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
90
16,84
Linh Đàm
HH3B
31
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
65
14,97
Linh Đàm
HH3B
32
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
55
14,82
Linh Đàm
HH3B
33
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
40
14,60
Linh Đàm
HH3B
38
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
30
13,95
Linh Đàm
HH3B
39
10
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
13,5
30
13,95
Linh Đàm
HH3B
20
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
85
16,56
Linh Đàm
HH3B
24
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
100
16,25
Linh Đàm
HH3B
28
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
80
15,98
Linh Đàm
HH3B
30
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
90
15,60
Linh Đàm
HH3B
31
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
65
15,27
Linh Đàm
HH3B
32
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
58
15,18
Linh Đàm
HH3B
33
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
65
15,27
Linh Đàm
HH3B
38
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
13,905
50
14,56
Linh Đàm
HH3B
39
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
13,905
50
14,56
Linh Đàm
HH3B
12A
12
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
85
17,08
Linh Đàm
HH3B
7
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
30
15,98
Linh Đàm
HH3B
8
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
35
16,06
Linh Đàm
HH3B
9
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
30
15,98
Linh Đàm
HH3B
10
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
35
16,06
Linh Đàm
HH3B
17
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15
30
15,48
Linh Đàm
HH3B
20
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15
40
15,63
Linh Đàm
HH3B
21
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
50
15,29
Linh Đàm
HH3B
22
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
45
15,21
Linh Đàm
HH3B
24
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
45
15,21
Linh Đàm
HH3B
26
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
40
15,13
Linh Đàm
HH3B
27
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
45
15,21
Linh Đàm
HH3B
28
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
40
15,13
Linh Đàm
HH3B
30
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14
40
14,63
Linh Đàm
HH3B
31
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14
35
14,56
Linh Đàm
HH3B
32
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
14
38
14,60
Linh Đàm
HH3B
38
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
13,5
25
13,90
Linh Đàm
HH3B
39
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
13,5
25
13,90
Linh Đàm
HH3B
12A
14
63,01
Tây Bắc
Đông Bắc
15
40
15,63
Linh Đàm
HH3B
7
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
8
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
15
15,83
Linh Đàm
HH3B
9
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
10
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
20
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15
10
15,22
Linh Đàm
HH3B
21
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
20
14,94
Linh Đàm
HH3B
22
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
18
14,90
Linh Đàm
HH3B
24
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
26
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
27
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
20
14,94
Linh Đàm
HH3B
28
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
15
14,83
Linh Đàm
HH3B
30
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14
10
14,11
Linh Đàm
HH3B
31
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14
15
14,11
Linh Đàm
HH3B
32
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
14
15
14,33
Linh Đàm
HH3B
38
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
13,5
15
13,83
Linh Đàm
HH3B
39
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
13,5
15
13,83
Linh Đàm
HH3B
12A
16
44,95
Tây Bắc
Đông Bắc
15
10
15,22
Linh Đàm
HH3B
7
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
30
16,17
Linh Đàm
HH3B
8
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
15
15,83
Linh Đàm
HH3B
9
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
10
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
10
15,72
Linh Đàm
HH3B
20
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15
10
15,22
Linh Đàm
HH3B
21
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
20
14,94
Linh Đàm
HH3B
22
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
18
14,90
Linh Đàm
HH3B
24
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
26
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
10
14,72
Linh Đàm
HH3B
27
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
20
14,94
Linh Đàm
HH3B
28
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14,5
15
14,83
Linh Đàm
HH3B
30
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14
10
14,22
Linh Đàm
HH3B
31
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14
10
14,22
Linh Đàm
HH3B
32
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
14
10
14,22
Linh Đàm
HH3B
38
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
13,5
10
13,72
Linh Đàm
HH3B
39
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
13,5
10
13,72
Linh Đàm
HH3B
12A
18
44,95
Tây Bắc
Tây Nam
15
10
15,22

Báo giá căn hộ chung cư hh3b linh đàm phần tiếp: Xem tiếp tại đây

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa Chỉ: Phòng 4032 (Tầng 40 căn số 32) – Tòa HH3B Linh Đàm – Lô CC6 Khu dịch vụ tổng hợp và  nhà ở hồ linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội
Chuyên viên bán hàng: 
  • Ms Hoa: 0935.641.626
 
Top