hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG  BÁO GIÁ CĂN HỘ HH4C LINH ĐÀM.

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4C Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626
 Báo Giá Chung Cư HH4C Linh Đàm Cập Nhập Ngày 21/10/2014   


KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn
số
Diện tích (m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Triệu/m2)
Chênh lệch (Triệu/Bao tên)
Giá
bán (Triệu/m2)
Linh Đàm
HH4C
3
2
75,24
Tây Nam
Đông Bắc
15
115
16,53
Linh Đàm
HH4C
5
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
160
18,06
Linh Đàm
HH4C
7
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
145
17,87
Linh Đàm
HH4C
8
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
145
17,87
Linh Đàm
HH4C
10
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
120
17,54
Linh Đàm
HH4C
11
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
155
18,00
Linh Đàm
HH4C
14
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
130
17,67
Linh Đàm
HH4C
15
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
135
17,74
Linh Đàm
HH4C
20
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
145
17,35
Linh Đàm
HH4C
22
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
130
16,64
Linh Đàm
HH4C
24
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
150
16,90
Linh Đàm
HH4C
25
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
125
16,57
Linh Đàm
HH4C
26
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
140
16,77
Linh Đàm
HH4C
28
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
180
17,30
Linh Đàm
HH4C
29
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
140
16,26
Linh Đàm
HH4C
30
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
145
16,32
Linh Đàm
HH4C
31
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
140
16,26
Linh Đàm
HH4C
32
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
115
15,93
Linh Đàm
HH4C
34
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
100
15,73
Linh Đàm
HH4C
35
2
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
100
15,73
Linh Đàm
HH4C
pent
2
42,33
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
120
17,25
Linh Đàm
HH4C
2
4
57,83
Tây Nam
Đông Bắc
15
45
15,78
Linh Đàm
HH4C
10
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
95
16,92
Linh Đàm
HH4C
12
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
70
16,54
Linh Đàm
HH4C
14
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
90
16,84
Linh Đàm
HH4C
23
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
125
16,36
Linh Đàm
HH4C
28
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
95
15,92
Linh Đàm
HH4C
29
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
110
15,64
Linh Đàm
HH4C
30
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
120
15,79
Linh Đàm
HH4C
31
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
115
15,72
Linh Đàm
HH4C
32
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
110
15,64
Linh Đàm
HH4C
34
4
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
60
14,89
Linh Đàm
HH4C
8
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
85
16,80
Linh Đàm
HH4C
9
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
60
16,42
Linh Đàm
HH4C
12
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
95
16,95
Linh Đàm
HH4C
16
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
130
17,48
Linh Đàm
HH4C
28
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
90
15,87
Linh Đàm
HH4C
30
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
110
15,68
Linh Đàm
HH4C
31
6
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
105
15,60
Linh Đàm
HH4C
2
8
56,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
70
16,24
Linh Đàm
HH4C
4
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
110
16,68
Linh Đàm
HH4C
12
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
95
16,95
Linh Đàm
HH4C
14
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
90
16,87
Linh Đàm
HH4C
19
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
15
100
16,53
Linh Đàm
HH4C
24
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
130
16,48
Linh Đàm
HH4C
25
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
105
16,10
Linh Đàm
HH4C
28
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
90
15,87
Linh Đàm
HH4C
30
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
110
15,68
Linh Đàm
HH4C
31
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
105
15,60
Linh Đàm
HH4C
33
8
65,52
Tây Nam
Đông Bắc
14
70
15,07
Linh Đàm
HH4C
5
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
100
16,99
Linh Đàm
HH4C
7
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
90
16,84
Linh Đàm
HH4C
12
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
115
17,22
Linh Đàm
HH4C
14
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15,5
90
16,84
Linh Đàm
HH4C
19
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
15
100
16,49
Linh Đàm
HH4C
21
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
135
16,51
Linh Đàm
HH4C
28
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14,5
95
15,92
Linh Đàm
HH4C
30
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
120
15,79
Linh Đàm
HH4C
31
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
115
15,72
Linh Đàm
HH4C
32
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
70
15,04
Linh Đàm
HH4C
34
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
60
14,89
Linh Đàm
HH4C
35
10
67,04
Tây Nam
Đông Bắc
14
40
14,60
Linh Đàm
HH4C
6
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
140
17,80
Linh Đàm
HH4C
14
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
155
18,00
Linh Đàm
HH4C
16
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,965
155
18,00
Linh Đàm
HH4C
17
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
200
18,07
Linh Đàm
HH4C
20
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
155
17,48
Linh Đàm
HH4C
25
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
150
16,90
Linh Đàm
HH4C
27
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4C
28
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
155
16,97
Linh Đàm
HH4C
32
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,935
155
16,97
Linh Đàm
HH4C
34
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
100
15,73
Linh Đàm
HH4C
35
12
76,27
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
14,42
100
15,73
Linh Đàm
HH4C
3
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15
135
17,16
Linh Đàm
HH4C
14
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
125
17,50
Linh Đàm
HH4C
15
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
130
17,58
Linh Đàm
HH4C
16
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
115
17,34
Linh Đàm
HH4C
34
14
62,53
Tây Bắc
Tây Nam
14
110
15,76
Linh Đàm
HH4C
3
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
65
16,43
Linh Đàm
HH4C
11
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4C
12
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
50
16,60
Linh Đàm
HH4C
14
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
25
16,05
Linh Đàm
HH4C
16
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4C
17
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
45
15,99
Linh Đàm
HH4C
18
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
15
50
16,10
Linh Đàm
HH4C
33
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
50
15,10
Linh Đàm
HH4C
34
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
30
14,66
Linh Đàm
HH4C
Pent
16
45,55
Tây Bắc
Tây Nam
14
20
14,44
Linh Đàm
HH4C
4
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15
65
16,43
Linh Đàm
HH4C
7
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
45
16,49
Linh Đàm
HH4C
11
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
50
16,60
Linh Đàm
HH4C
16
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4C
19
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
15
60
16,32
Linh Đàm
HH4C
28
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14,5
60
15,82
Linh Đàm
HH4C
32
18
45,55
Tây Bắc
Đông Bắc
14
15
14,33
Linh Đàm
HH4C
4
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15
90
16,44
Linh Đàm
HH4C
6
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
165
18,14
Linh Đàm
HH4C
11
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15,5
135
17,66
Linh Đàm
HH4C
17
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
15
160
17,56
Linh Đàm
HH4C
32
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
145
16,32
Linh Đàm
HH4C
33
20
62,53
Tây Bắc
Đông Bắc
14
100
15,60
Linh Đàm
HH4C
pent
20
44,29
Tây Bắc
Đông Bắc
14
85
15,92
Linh Đàm
HH4C
9
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
TT

Linh Đàm
HH4C
14
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
190
18,46
Linh Đàm
HH4C
18
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
200
18,07
Linh Đàm
HH4C
22
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
TT

Linh Đàm
HH4C
24
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
190
17,43
Linh Đàm
HH4C
28
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
190
17,43
Linh Đàm
HH4C
29
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
195
16,98
Linh Đàm
HH4C
30
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
190
16,91
Linh Đàm
HH4C
31
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
175
16,71
Linh Đàm
HH4C
32
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
140
16,26
Linh Đàm
HH4C
33
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
195
16,98
Linh Đàm
HH4C
34
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
130
16,12
Linh Đàm
HH4C
35
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
115
15,93
Linh Đàm
HH4C
12A
22
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
145
17,35
Linh Đàm
HH4C
4
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15
99
16,48
Linh Đàm
HH4C
9
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
145
17,66
Linh Đàm
HH4C
12
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
130
17,44
Linh Đàm
HH4C
15
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,29
Linh Đàm
HH4C
19
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15
110
16,64
Linh Đàm
HH4C
25
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
130
16,44
Linh Đàm
HH4C
29
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
120
15,79
Linh Đàm
HH4C
30
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
135
16,01
Linh Đàm
HH4C
31
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
130
15,94
Linh Đàm
HH4C
32
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
115
15,72
Linh Đàm
HH4C
33
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
120
15,79
Linh Đàm
HH4C
34
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
65
14,97
Linh Đàm
HH4C
35
24
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
70
15,04

  Báo giá Phần Tiếp Chung Cư HH4 Linh Đàm

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4C Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626
 
Top