hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG  BÁO GIÁ CĂN HỘ HH4C LINH ĐÀM.

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4C Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626

 Báo giá Căn hộ chung cư hh4c linh đàm cập nhật ngày

KĐT
Tòa nhà
Tầng
Căn
số
Diện tích (m2)
Hướng Ban công
Hướng Cửa
Giá
gốc (Triệu/m2)
Chênh lệch (Triệu/Bao tên)
Giá
bán (Triệu/m2)
Linh Đàm
HH4C
2
26
56,52
Đông Nam
Tây Bắc
15
55
15,97
Linh Đàm
HH4C
6
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
115
17,26
Linh Đàm
HH4C
8
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
130
17,48
Linh Đàm
HH4C
11
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
110
17,18
Linh Đàm
HH4C
12
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,33
Linh Đàm
HH4C
19
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
145
17,21
Linh Đàm
HH4C
22
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
165
17,02
Linh Đàm
HH4C
30
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
130
15,98
Linh Đàm
HH4C
31
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
125
15,91
Linh Đàm
HH4C
32
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
100
15,53
Linh Đàm
HH4C
34
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
60
14,92
Linh Đàm
HH4C
35
26
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
65
14,99
Linh Đàm
HH4C
5
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
85
16,80
Linh Đàm
HH4C
9
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,33
Linh Đàm
HH4C
12
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,33
Linh Đàm
HH4C
20
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
15
125
16,91
Linh Đàm
HH4C
29
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
140
16,14
Linh Đàm
HH4C
31
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
125
15,91
Linh Đàm
HH4C
33
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
80
15,22
Linh Đàm
HH4C
34
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
60
14,92
Linh Đàm
HH4C
35
28
65,52
Đông Bắc
Tây Nam
14
65
14,99
Linh Đàm
HH4C
7
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
120
17,29
Linh Đàm
HH4C
10
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
130
17,44
Linh Đàm
HH4C
11
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
135
17,51
Linh Đàm
HH4C
12
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
15,5
125
17,36
Linh Đàm
HH4C
25
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
120
16,29
Linh Đàm
HH4C
28
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14,5
100
15,99
Linh Đàm
HH4C
30
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
120
15,79
Linh Đàm
HH4C
31
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
130
15,94
Linh Đàm
HH4C
34
30
67,04
Đông Bắc
Tây Nam
14
65
14,97
Linh Đàm
HH4C
pent
30
45,88
Đông Bắc
Tây Nam
14
40
14,87
Linh Đàm
HH4C
2
32
69,33
Đông Bắc
Tây Nam
15
95
16,37
Linh Đàm
HH4C
8
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,965
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4C
20
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
155
17,48
Linh Đàm
HH4C
21
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4C
22
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
190
17,43
Linh Đàm
HH4C
23
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
195
17,49
Linh Đàm
HH4C
28
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,935
TT
#VALUE!
Linh Đàm
HH4C
29
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
170
16,65
Linh Đàm
HH4C
31
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
175
16,71
Linh Đàm
HH4C
32
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
120
15,99
Linh Đàm
HH4C
33
32
76,27
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
150
16,39
Linh Đàm
HH4C
pent
32
42,33
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
14,42
120
17,25
Linh Đàm
HH4C
2
34
58,87
Đông Bắc
Tây Nam
15
100
16,70
Linh Đàm
HH4C
3
34
58,87
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
15,45
90
16,98
Linh Đàm
HH4C
5
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
110
17,26
Linh Đàm
HH4C
11
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
80
16,78
Linh Đàm
HH4C
12
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
120
17,42
Linh Đàm
HH4C
15
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
105
17,18
Linh Đàm
HH4C
21
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
120
16,42
Linh Đàm
HH4C
27
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
55
15,38
Linh Đàm
HH4C
28
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14,5
100
16,10
Linh Đàm
HH4C
29
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
120
15,92
Linh Đàm
HH4C
30
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
110
15,76
Linh Đàm
HH4C
31
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
105
15,68
Linh Đàm
HH4C
34
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
45
14,72
Linh Đàm
HH4C
35
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
14
65
15,04
Linh Đàm
HH4C
12A
34
62,53
Đông Nam
Đông Bắc
15
80
16,28
Linh Đàm
HH4C
6
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4C
7
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4C
15
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4C
20
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
15
30
15,66
Linh Đàm
HH4C
31
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14
60
15,32
Linh Đàm
HH4C
33
36
45,55
Đông Nam
Đông Bắc
14
30
14,66
Linh Đàm
HH4C
3
38
53,6
Đông Nam
Tây Nam
15
60
16,12
Linh Đàm
HH4C
5
38
53,56
Đông Nam
Tây Nam
15,5
30
16,06
Linh Đàm
HH4C
6
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
40
16,38
Linh Đàm
HH4C
7
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4C
11
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4C
12
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
30
16,16
Linh Đàm
HH4C
15
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
15,5
35
16,27
Linh Đàm
HH4C
25
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14,5
60
15,82
Linh Đàm
HH4C
31
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14
60
15,32
Linh Đàm
HH4C
33
38
45,55
Đông Nam
Tây Nam
14
30
14,66
Linh Đàm
HH4C
3
40
45,99
Đông Nam
Đông Bắc
15
40
15,87
Linh Đàm
HH4C
10
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
80
16,78
Linh Đàm
HH4C
14
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
70
16,62
Linh Đàm
HH4C
15
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
105
17,18
Linh Đàm
HH4C
16
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15,5
60
16,46
Linh Đàm
HH4C
17
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
15
100
16,60
Linh Đàm
HH4C
22
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
135
16,66
Linh Đàm
HH4C
25
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
80
15,78
Linh Đàm
HH4C
26
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
110
16,26
Linh Đàm
HH4C
27
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
100
16,10
Linh Đàm
HH4C
28
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14,5
100
16,10
Linh Đàm
HH4C
29
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
120
15,92
Linh Đàm
HH4C
30
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
110
15,76
Linh Đàm
HH4C
31
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
105
15,68
Linh Đàm
HH4C
35
40
62,53
Đông Nam
Tây Nam
14
65
15,04
Linh Đàm
HH4C
3
48
58,87
Tây Nam ô góc
Đông Bắc
15,45
60
16,47


Linh Đàm
HH4C
Kiot
2
31
---
Đông Bắc
28
720
51,23
Linh Đàm
HH4C
Kiot
58
33,74
---
Tây Nam
30
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
68
52,5
---
Tây Bắc
28
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
70
57,67
---
Tây Bắc
28
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
84
56,41
---
Đông Bắc
28
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
88
33,74
---
Đông Bắc
28
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
90
30,94
---
Đông Bắc
28
TT

Linh Đàm
HH4C
Kiot
92
38,88
---
Đông Bắc
28
TT

 

Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4C Linh Đàm

  • Mss Hoa : 0935.641.626
 
Top