hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

Hiện Tại Tòa Chung Cư HH4 Linh Đàm Đang thi công phần móng
Tiến độ xây dựng tòa chung cư hh4 linh đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


tiến độ tòa hh4 linh đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


Tiến độ thi công chung cư HH4 Linh Đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


Tiến độ thi công 3 tòa chung cư HH4 Linh Đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa chung cư HH4 Linh Đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm

Ngày 8/9/2014 Tiến độ thi công 3 tòa HH4 Linh Đàm


Ngày 05/04/2014 - Tiến độ HH4 Linh Đàm

Ngày 05/04/2014 - Tiến độ HH4 Linh Đàm

Đường Linh Đường - Khu Đô Thị Linh Đàm
Đường Linh Đường - Khu Đô Thị Linh Đàm

Lối Vào tòa HH4 Linh Đàm
Lối Vào tòa HH4 Linh Đàm

Thông tin tiến độ xây dựng hh4 linh đàm sẽ được cập nhật liên tục.

Thông tin dự án khác:

 
Top