hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

 Ancasa Land) Chúng tôi cập nhận những hình ảnh mới nhất quá trình nâng cấp cải tạo khu vui chơi Công Viên Sasuke Thanh Hà. Nâng cấp cải tạo được Nhóm Thanh Hà Xanh thực hiện. Nhằm tạo môi trường không gian vui chơi cho các con đảm bảo an toàn.

Dưới đây hình ảnh cải tạo công Viên Sasuke Thanh Hà nguồn lấy thừ Nhóm Thanh Hà Xanh. Công viên Thanh Hà nằm trong Quần thể khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

 
Top