hh4 linh đàm

hh4 linh đàm

Tiến độ Thi công dự án Chung Cư VP6 Linh Đàm cập nhật thường xuyên

 
Tiến độ thi công tòa chung cư vp6 linh đàm ngày 31/03/2014


Tiến độ ngày 31/03/2014 tòa VP6 Linh Đàm

 

Tổng Thể Toàn bộ móng Chung cư vp6 linh đàm

Đường Gom đường cao tốc Trên không đi qua tòa Vp6

Đào hố móng và đập đầu cọc Khoan Nhồi móng cọc Tòa VP6 Linh Đàm

Tòa VP6 Linh Đàm Thi Công Đào Hố Móng - Vòng Vây Cọc Ván Thép


Tiến Độ Thi Công Tòa Chung Cư VP6 Ngày 10/3/2014

Tòa Chung Cư Vp6 Linh Đàm Đang tiến hành đào hố móng


Công Trường Thi Công Tòa VP6 Linh Đàm Ngày 10/03/2014

 

 
Top